Een leuk feest voor alle aanwezigen!

- Wees lief en gezellig voor en met elkaar en heb zoveel als mogelijk lol met elkaar

- Drink  en eet door standhouders/ organisatie aangeboden consumpties op het vergunning      verleend terrein

- Laat huisdieren voor hun eigen plezier thuis

- Maak  gebruik van het toilet ipv plassen in de IJssel of tegen de gebouwen zoals bijvoorbeeld de  kerk

- Laat geen afval op de kade slingeren, maar gooi het in de daarvoor bestemde afvalcontainers

- Neem geen fietsen mee het terrein op

-Foto`s  en film worden gemaakt voor promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt  gaat hiermee akkoord.

- Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te  flyeren en te sampelen op het vergunning verleende terrein

- De organisatie en/ of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig  letsel en/of (i)materiële schade.

- Het dragen van racistische kleding of het meedragen van aanstootgevende teksten is niet  toegestaan 

- Eenieder heeft legitimatieplicht

- Roken is niet toegestaan in de garageboxen en in de loods

- In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie altijd gelijk 

 

Het bij Nederlandse wet verboden om: